- Qui trình sản xuất tinh dầu sả

Nguyên liệu là lá sả tươi đạt độ chín kỹ 10 cm¸thuật, tức là lúc đầu lá (tính từ ngoài vào) đã khô từ 5 thì cắt, sau khi cắt xong lá sã được phơi héo đến...

Xem thêm