Hỗ trợ 0936 336 501

Tìm hiểu về điểm bán:

- Là điểm lưu chuyển hàng hóa bán ra do công ty lựa chọn đảm bảo các điều kiện nhất định.

-  Điểm bán đại diện cho công ty bán hàng hóa theo giá và chính sách theo quy định của công ty.

- Điểm bán đồng thời là điểm thu đổi hàng hóa sản xuất do lỗi của nhà sản xuất; trả hàng do người sử dụng trả lại sau khi mua về dùng, đánh giá sản phẩm kém chất lượng