Hỗ trợ 0936 336 501

Chương trình khuyến mại:

- Với mỗi bộ Combo, người tiêu dùng được hỗ trợ giá và hưởng chương trình khuyến mại lên tới trên 100% giá trị thực tế khi mua sản phẩm.

- Người tiêu dùng và điểm bán được hưởng các chương trình khuyến mại khác theo chính sách của công ty ở từng thời điểm cụ thể.