Hỗ trợ 0936 336 501

Đăng ký trở thành điểm bán

- Đăng ký nhập thử hàng bán. Đối với địa bàn chưa hoặc không có Đại diện thương mại của công ty, Điểm bán có thể phải đặt cọc Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc hộ khẩu để nhập thử hàng về bán; hoặc thanh toán 100% giá trị hàng hóa. Chúng tôi sẽ hoàn trả lại khi Điểm bán thanh toán tiền hoặc trả lại toàn bộ hàng hóa.

- Điểm bán chính thức được duyệt sau khi nhập đơn hàng lần thứ 3;

- Điểm bán gửi đơn xin chấp nhận làm điểm bán hàng của công ty.

- Chính thức trở thành Điểm bán trong hệ thống của công ty khi được cấp giấy chứng nhận điểm bán.